Wednesday, September 28, 2011

Trước nguy cơ bị... ế, khó lấy chồng, Ngô Thanh Vân nói gì?


(GDVN) - "Tình yêu đến, tôi sẽ đón nhận, nhưng nó chưa đến, thì có gì để nói đâu"?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment