Sunday, September 25, 2011

Tự sự của những phận gái thoát y


Phía sau công việc ôm cột, cởi bỏ y phục và uốn éo những động tác đầy khiêu khích dưới ánh đèn sân khấu là bao nỗi niềm của những cô gái hành nghề thoát y.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment