Wednesday, September 21, 2011

Đức Khuê: Tôi không có thói quen đòi hỏi


Ngôi sao 'Truyền thuyết bạch xà' vừa gây được ấn tượng mạnh mẽ tại LHP Venice 68 - Huỳnh Thánh Y.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment