Wednesday, September 28, 2011

Vợ cũ Pato đắm say bên tình mới


(TT&VH)- Cuối cùng người đẹp Sthefany Brito cũng bước ra khỏi giai đoạn tăm tối trong cuộc sống của mình khi không còn dính dáng với ngôi sao của AC Milan, Alexsandro Pato.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment