Monday, September 26, 2011

Xem "Công lý và danh lợi" trên VTV1


Bộ phim "Công lý và danh lợi" tập trung mô tả mâu thuẫn giữa việc thi hành luật pháp và các hành vi phạm tội.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment