Wednesday, September 21, 2011

Xôn xao việc City Hunter bị “đá văng” khỏi Korean Drama Award 2011


Công bố của ban giám khảo đang bị cư dân mạng phản đối ầm ỹ!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment