Monday, October 10, 2011

90% người nổi tiếng chẳng tự nhiên xinh đẹp


Trái lại, có những mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí thế giới đã từng sở hữu một ngoài hình vô cùng kinh khủng!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment