Monday, October 3, 2011

Ai là “sư phụ” đầu tiên của Lê Công Tuấn Anh?


2.10 là ngày giỗ lần thứ 15 của diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh (ảnh), do nghệ sĩ Phước Sang và Lê Tuấn Anh tổ chức.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment