Sunday, October 2, 2011

Ấm tình nghệ sĩ


15 năm trôi qua nhưng ngày giỗ của nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh vẫn ấm tình bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment