Monday, October 10, 2011

Anh chàng liên tục đi phẫu thuật để giống... Superman


Siêu nhân là một nhân vật hư cấu có rất nhiều fan trên toàn thế giới nhưng "cuồng" như anh chàng này có lẽ chỉ có một.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment