Tuesday, October 11, 2011

Ảnh 'ngố tồ' vừa khai quật của sao Hoa ngữ


Nhan sắc các sao trước và sau khi nổi tiếng thay đổi thật đáng nể!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment