Sunday, October 9, 2011

Đạo diễn Lê Hoàng phác thảo chân dung Thanh Thủy: Thủy "còi" một cõi đi về


Nàng không phải đề tài của báo chí, không phải mồi ngon của dư luận. Nàng diễn để sống chứ không diễn để khoe.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment