Friday, October 7, 2011

Bắt gặp LeeTeuk (SuJu) sánh vai cùng "vợ mới"


Hình ảnh trong những buổi ghi hình đầu tiên của We got married đã được tiết lộ nhá!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment