Sunday, October 2, 2011

Bond girl tiếp theo là người Pháp?


TP - Dễn viên người mẫu Bérénice Marlohe bất ngờ thành ứng cử viên sáng giá đồng hành với Daniel Craig trong Điệp viên 007 phần 23 Bérénice Marlohe, diễn viên Pháp có thể thành Bond girl tiếp theo Ảnh: DR .

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment