Saturday, October 8, 2011

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga: “Tôi không tự cho mình là gái ngoan”


“Tôi không tự cho mình là gái ngoan, mình không nói đi bar, đi chơi là không tốt… với tôi những nơi tụ tập đông vui là chỗ biểu diễn của mình. Mỗi lần lên đó, tôi thường ngồi một chỗ thôi, nếu vậy thà nằm nhà xem phim còn hơn,” “cá sấu chúa” Quỳnh Nga chia sẻ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment