Monday, October 3, 2011

Cần cánh cửa mở


Chính nhờ “bà đỡ” là các tổ chức phi lợi nhuận mà những người trẻ đã có cơ hội nhiều hơn trong hành trình sáng tạo, theo đuổi niềm đam mê nhưng hơn hết, họ cần cánh cửa mở từ các nhà sản xuất để có cơ hội tiến xa

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment