Saturday, October 8, 2011

Chàng béo nhảy sụt hố băng


Do trọng lượng quá khổ, anh béo bị thụt ngay xuống chỗ băng mỏng khi định thực hiện cú nhảy để đời.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment