Monday, October 10, 2011

Chí Tài bầm dập vì diễn "4 chân"


(Phim) - Không chỉ đi bằng hai tay mà anh còn phải bò cả bằng hai đầu gối vô cùng vất vả.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment