Monday, October 3, 2011

Chuyện khó tin nhưng... dễ hiểu


Ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh và ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đệ đơn xin từ chức sau khi thông tin về vụ thất thoát khoảng 38 tỷ đồng ngân quỹ ở Cục Điện ảnh lan tràn trên các phương tiện truyền thông. Số tiền thất thoát khá lớn trong tình cảnh ngành điện ảnh đang gặp nhiều khó khăn càng gây nên không ít bức xúc chẳng riêng với người trong ngành này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment