Monday, October 3, 2011

“Cơm áo không đùa với khách thơ”


Làm sao có thể bay bổng với những sáng tạo nghệ thuật khi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn? Không ít người trong giới văn nghệ sĩ chọn cho mình nhiều hình thức kinh doanh, với “nghề tay trái” để nuôi con đường dài nghệ thuật.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment