Tuesday, October 4, 2011

Diễn đàn phim Hàn lớn nhất Việt Nam chia rẽ


Đâu là nguyên nhân khiến Kst.vn chia tách? Forum thứ hai ra đời với mục đích gì?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment