Monday, October 3, 2011

Giới thiệu điện ảnh Việt Nam tại Bỉ


Cảnh trong "Cánh đồng bất tận" - phim được trình chiếu tại Bỉ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment