Sunday, October 2, 2011

Giúp người trẻ làm phim


Sự giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của một số “Mạnh Thường Quân” ở thời gian gần đây đã giúp nhiều người làm phim trẻ thêm phấn khích trên bước đường thực hiện giấc mơ làm phim của họ. Đi tiếp, đi ra sao… trên con đường phim ảnh, dĩ nhiên phụ thuộc vào năng lực và nỗi đam mê nghề của chính họ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment