Tuesday, October 11, 2011

“Hotboy nổi loạn…” nhức nhối và thương tâm


- Bộ phim là bức tranh cuộc sống gần gũi và nhân hậu, bất chấp thế giới đồng tính và mại dâm còn gây nhiều sợ hãi, xa lạ và cả xa lánh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment