Tuesday, October 4, 2011

Hotboy nổi loạn... tham dự Liên hoan phim Vancouver


TT - Sau khi tham dự Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt đã tiếp tục tham gia LHP quốc tế Vancouver (Canada, 29-9 đến 14-10).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment