Monday, October 10, 2011

Huy Khánh hát "Bài ca thịt chó"


(Phim) - Ngoài vai ông chủ bán thịt chó trong Cột mốc 23, Huy Khánh sẽ trổ tài ca hát.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment