Saturday, October 8, 2011

Julia Roberts - Mụ hoàng hậu độc ác


Tạo hình của Julia Roberts trong phim điện ảnh mới về nàng Bạch Tuyết vừa mới được tiết lộ - bà Hoàng hậu độc ác muôn phần xinh đẹp...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment