Tuesday, October 4, 2011

Kim Jae Won gặp tai nạn ngay ngày quay đầu tiên


Ngoài ra bộ phim "You're My Pet" lại tiếp tục tung poster mới với hình ảnh Kim Ha Neul khá khiêu gợi.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment