Monday, October 10, 2011

Kim Jae Won trở lại phim trường "I’m A Flower Too"


Ngoài ra phim "A Thousand Days' Promise" cũng công bố poster rất tình cảm của Soo Ae và Kim Rae Won.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment