Friday, October 7, 2011

“Làm phim 48 Giờ” tại Hà Nội


QĐND Online - "Làm phim 48 Giờ" là một cuộc tranh tài làm phim quốc tế, trong đó các đội hoặc cá nhân phải hoàn thành một bộ phim ngắn hoàn chỉnh độ dài từ 4 phút đến 7 phút chỉ trong 48 giờ. Lần đầu tiên, Hà Nội tham gia vào cuộc thi "Làm phim 48 Giờ". Dự Án do Canon tài trợ sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 14 đến 16-10-2011.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment