Monday, October 3, 2011

Lâm Tâm Như cũng bị nghi có ảnh "nhạy cảm"


Thực hư vụ việc này là thế nào vậy?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment