Friday, October 7, 2011

Lần đầu tiên làm phim trong 48 giờ tại Hà Nội


- Sau khi tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9/2011, từ 14 – 16/10/2011, cuộc thi Làm phim 48 Giờ do Canon tài trợ sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment