Sunday, October 2, 2011

Lee Min Ho – ngôi sao Hallyu mới của Hàn Quốc


Lee Min Ho trở thành tiêu điểm chính khi nhận liên tiếp hai giải thưởng quan trọng tại Korea Drama Awards 2011.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment