Tuesday, October 11, 2011

Liên hoan phim Nhật Bản 2011


(PL)- Liên hoan phim Nhật Bản 2011 sẽ giới thiệu đến công chúng tám bộ phim của điện ảnh Nhật Bản hiện đại với chủ đề Tình yêu.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment