Saturday, October 1, 2011

The Lion King 3D: Sự hồi sinh của một vị vua oai hùng


Công nghệ 3D đã làm sống dậy một huyền thoại của 17 năm về trước.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment