Sunday, October 2, 2011

Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa cùng vào vai người mù


Cả hai sẽ có dịp so tài diễn xuất khi cùng lúc thể hiện nhân vật đặc vụ bị mù.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment