Monday, October 10, 2011

Lưu Diệc Phi thế chân Yoon Eun Hye làm "người tình Tào Tháo"


Để tham gia "Đồng Tước Đài", chị ấy đã phải từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment