Monday, October 3, 2011

Lý Nhã Kỳ - Công ít, 'tội' vô biên?


(Lang sao) - Với 'đại sứ du lịch' này, dường như công lao đóng góp cho điện ảnh là quá nhỏ, song scandal của cô thì quá nhiều.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment