Tuesday, October 4, 2011

Mang điện ảnh Việt đến Bỉ


TP - Cánh đồng bất tận, Trăng nơi đáy giếng, Chơi vơi… gặp nhau ở Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam tại Bỉ, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam” tại đất nước này từ 4 đến 8-10.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment