Tuesday, October 4, 2011

Nhiều hạn chế khi Việt hóa phim Hàn


TT - Sau bài báo “Nở rộ phim Việt gốc Hàn” (Tuổi Trẻ ngày 4-10) chúng tôi nhận được nhiều email đồng tình của bạn đọc, và Tuổi Trẻ tiếp tục ghi nhận ý kiến của những người trong cuộc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment