Monday, October 3, 2011

Những hotboy Hà Nội 'sốt' tại Sài Gòn


Tiếp bước đàn anh, các hotboy như Huỳnh Anh, Hồ Minh Ngọc, Linh Sơn... đã có những bước khởi đầu thuận lợi trên con đường nghệ thuật tại Sài thành.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment