Sunday, October 9, 2011

Những sao Việt làm “nóng” báo chí nước ngoài


Ngày càng có nhiều sao Việt được vinh danh trên báo chí nước ngoài. Điều đó cho thấy sức hút cũng như mức độ phủ sóng rộng rãi của họ không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn lan rộng sang các quốc gia khác.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment