Thursday, October 6, 2011

Phạm Băng Băng có cân nặng thất thường


Giới truyền thông khẳng định Phạm Băng Băng là một nạn nhân của việc giảm cân thường xuyên.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment