Tuesday, October 4, 2011

Phim của Vũ Ngọc Đãng chiếu tại Liên hoan Phim quốc tế


(HNM) - "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" của Vũ Ngọc Đãng vừa có hai buổi chiếu bán vé (29-9 và 2-10) tại Liên hoan Phim quốc tế Vancouver (29-9 đến 14-10).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment