Tuesday, October 4, 2011

Phim Hoa và những cảnh "nóng" bị chỉ trích


(Phim) - Nội dung "vô thưởng vô phạt" xuất hiện quá nhiều làm giảm giá trị của tác phẩm.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment