Sunday, October 2, 2011

PTL đặc sắc trên VTV2: Hệ sinh thái ở Tà Cú


Bộ phim tài liệu “Hệ sinh thái Tà Cú (Tà Kóu)” gồm 5 tập được thực hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, tỉnh Bình Thuận. Mỗi tập phim là một mảnh ghép phản ánh một bức tranh đa dạng của hệ động thực vật nơi đây.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment