Friday, October 7, 2011

Quick và thời của phim Hàn ở Megastar?


TT - Không phải là phim Hàn đầu tiên được Megastar nhập về kể từ khi hệ thống rạp này hoạt động tại VN, nhưng sự kiện Quick (Nhanh hay chết) được Megastar công chiếu vào ngày 7-10 trên toàn quốc lại là một sự kiện khá đặc biệt.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment