Saturday, October 8, 2011

Rowan Atkinson nói về việc trở lại "Mr Bean"


(GD&TĐ) - Rowan Atkinson đã loại trừ khả năng sẽ trở lại “Mr Bean” - bộ phim chuyển thể từ truyện tranh làm thay đổi cuộc đời ông.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment