Thursday, October 6, 2011

Sao Hollywood rơi lệ vì Steve Jobs


Người đẹp Tyra Banks thừa nhận cô đã khóc khi viết những lời tiễn biệt "phù thủy công nghệ" qua chiếc iPhone.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment