Tuesday, October 11, 2011

Sắp ra mắt phòng chiếu phim 4D “cảm giác mạnh”


(TT&VH Online) - Cuối tháng 10.2011, một phòng chiếu phim 4D “cảm giác mạnh” sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới sẽ được Trung tâm chiếu phim quốc gia (NCC) chính thức đưa vào khai thác.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment